Strona główna GIM19 Kontakt Napisz do nas  
Strona główna BIP
 
 
Wyszukiwarka
 
 
Menu
Strona główna BIP
Podstawa prawna
Statut szkoły
Duplikaty
Rekrutacja
Ewaluacje
Kontrole
Regulamin ZFŚS
Oferty pracy/Ogłoszenia
Rejestr ewidencji
Instrukcja obsługi strony
Rejestr zmian
 
 
Powrót
Strona główna Gim19
 
 

Elektroniczna skrzyka
podawcza

Adres skrytki:
/GIM19_KATOWICE/skrytka

* W celu skorzystania z
Elektronicznej Skrzynki
Podawczej konieczne jest
posiadanie konta
użytkownika na platformie
ePUAP oraz podpisanie
dokumentu elektronicznego
bezpiecznym podpisem
elektronicznym
weryfikowanym
kwalifikowanym certyfikatem
lub profilem zaufanym
ePUAP,

* Wielkość wszystkich
załączników dołączonych do
jednego formularza
(dokumentu
elektronicznego) nie może
przekroczyć 3MB.

* Akceptowalne formaty załaczników to: DOC, RTF, XPS, XLS, ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PNG, PDF, ZIP.

 
 

Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika - informacje ogólne

 

CHARAKTER SZKOŁY: publiczna

TYP SZKOŁY: gimnazjum

ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ: Urząd Miasta Katowice

ORGAN NADZORUJĄCY SZKOŁĘ: Kuratorium Oświaty w Katowicach

 

Dyrekcja

DYREKTOR SZKOŁY: mgr Irena Denicka

WICEDYREKTOR: mgr Robert Maniura

PSYCHOLOG SZKOLNY: mgr Gabriela Stoch

SEKRETARIAT: Beata Ćwiklicka

 

Adres

Dane teleadresowe:
ul. Spółdzielczości 21
40-642 Katowice
 

Dane kontaktowe

tel./fax 202-83-54
email: gim19@o2.pl
URL: www.gim19.katowice.pl

 

Dane redakcji strony BIP II LO

Redaktor: Robert Maniura

Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika

40-642 Katowice

tel./fax 202-83-54

email: gim19@o2.pl

 

Gdzie nas znaleźć:

http://mapserver.um.katowice.pl/kjarc/open.jsf?view=3024

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną na adres gim19@o2.pl. Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego. Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw. Skargi i wnioski przyjmowane są w godzinach pracy sekretariatu.
Dyrektor szkoły przyjmuje od 12:45 do 14:45.
 
Godziny urzędowania sekretariatu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30
 
Szkoła w liczbach:
Kierownictwo: dyrektor oraz wicedyrektor
Nauczyciele: 38 osób - lista nauczycieli
Sekretariat: 1 osoby - lista
Pracownicy: 18 osób - lista
Uczniowie: 294 osób
 
Przedmiot działania, kompetencje

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

Przedmiotem działania szkoły jest:

* zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.

* przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych

* realizację przyjętego szkolnego zestawu programów

* zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Katowic.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miast Katowice oraz subwencja oświatowa.

Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

 

Struktura organizacyjna

Organami Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach są:

1.      Dyrektor szkoły;

2.      Wicedyrktor szkoły;

3.      Rada Pedagogiczna;

4.      Rada Rodziców;

5.      Samorząd Uczniowski.

Kompetencje tych organów zawarte są w statucie szkoły.

Szkoła prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w systemie klasowo-lekcyjnym. Lekcja trwa 45 minut.

 

Majątek szkoły

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego, jako samodzielna jednostka organizacyjna Miasta Katowice.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej. Prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.

Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. Spółdzielczości o powierzchni 10500 m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka nr 253/1 stanowiąca własność Miasta Katowice. Na nieruchomości znajduje się budynek szkolny 3 kondygnacyjny murowany, podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 3268 m2 i kubaturze 12781 m3 i budynek hali sportowej 2 kondygnacyjny murowany o powierzchni użytkowej 1989,60 m2 i kubaturze 18817 m3 oraz  boiska szkolne, ogrodzenie, infrastruktura towarzysząca.

 

Baza szkoły

Szkoła posiada następujące sale dydaktyczne i inne pomieszczenia:

Sale lekcyjne: 15

Pracownia chemiczna: 1

Pracownia fizyczna: 1

Pracownia komputerowa: 1

Biblioteka ze stanowiskami komputerowymi: 1

Sala gimnastyczna: 1

Hala sportowa: 1

Gabinet medyczny: 1

Gabinet psychologa: 1

Kuchnia z jadalnią: 1

 

Wytworzenie/Aktualizacja informacji 07.10.2015: R. Maniura
Udostępnienie informacji 07.10.2015: R. Maniura