Strona główna Kontakt Napisz do nas
Nasze gimnazjum
Historia szkoły
Kilka słów o szkole
Nasze osiągnięcia
Osiągnięcia sportowe
Dyrekcja
Sekretariat
Grono pedagogiczne
Psycholog
Biblioteka
Pielęgniarka
Pracownicy
Zespół TWIST
Współpraca
Dokumenty szkoły
Wyniki egzaminów
Kontakt
 
Nasz patron
Biografia
 
Sztandar
Nasz sztandar
 
Rada Rodziców
Skład Rady
Regulamin
Konto Rady Rodziców
Kontakt
 
BIP
 
 
Dla uczniów
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Dzwonki
Wychowawcy
Samorząd uczniowski
Konkursy
Jadłospis
Diablik Szkolny
English Corner
Projekty edukacyjne
 
Galeria
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Galeria filmów
 
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Zebrania / Konsultacje
Podręczniki
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Ważne informacje
 
Rekrutacja
Procedury rekrutacji
Obwód naszej szkoły
 
Licznik odwiedzin
liczniki
 
Autorzy strony
 
 
Historia szkoły powszechnej w Ochojcu

 

Początek szkolnictwa powszechnego w Piotrowicach – Ochojcu datuje się na 19 lutego 1819 roku, kiedy założono szkołę w Piotrowicach. Do szkoły tej uczęszczały dzieci z Piotrowic, Ochojca, Ligoty, Panewnik i Podlesia. W miarę wzrostu liczby uczniów powiększała się liczba klas. W 1902 roku szkoła w Piotrowicach została rozbudowana.

Z uwagi na ciągły przyrost liczby dzieci w wieku szkolnym, zaistniała konieczność wybudowania nowej szkoły. W tej sprawie rodzice z Ochojca wystąpili z petycją do ówczesnych władz, które wyraziły zgodę  na budowę , jednak dopiero 18 kwietnia 1909 roku ją rozpoczęto. 10 lipca 1910 roku budowa została ukończona i 10 sierpnia nastąpiło uroczyste jej otwarcie. Kolejne lata to rozwój szkoły Po I wojnie światowej w szkole zachodziły stopniowo zasadnicze zmiany, które związane były z rozwojem sytuacji politycznej na Górnym Śląsku. Najpierw wprowadzono naukę religii w j. polskim, następnie pod zarządem Komisji Plebiscytowej zaczęła się też nadobowiązkowa nauka j. polskiego.

Chlubną kartą historii mieszkańców Ochojca był plebiscyt 20 marca 1921 roku, ponieważ za Polską głosowało 930 wyborców, a za Niemcami 34. Dowodem patriotyzmu i przywiązania do polskości ludności Ochojca był także masowy udział w III powstaniu śląskim. Podział Górnego Śląska oraz wkroczenie wojsk polskich do Katowic w 1922 roku spowodowało, że szkołę opuściła niemiecka kadra nauczycielska.

Początki pracy szkoły pod zarządem polskim były dość trudne, jednak stopniowo wzrastała ranga szkoły, pełniła ona coraz ważniejszą rolę w środowisku, doskonaliły się jej metody i formy pracy dydaktycznej i wychowawczej.

1 września 1930 roku nastąpiła reorganizacja szkoły. Szybki wzrost liczby uczniów powodował, że pogarszały się warunki nauki i stan sanitarny szkoły. Stary budynek szkoły wymagał szybkiej rozbudowy i modernizacji.

Na wniosek Wojewódzkiej Komisji Budowanej podjęto decyzję o modernizacji starego budynku i rozbudowanie szkoły, którą rozpoczęto od roku szkolnego 1936/37.

Dzięki rozbudowie i modernizacji szkoła miała 12 sal lekcyjnych, gabinet pomocy naukowych, kancelarie, pokój nauczycielski, szatnie oraz niezbędne pomieszczenia sanitarne zaopatrzone dostateczną ilość wody.
W szkole na wysokim poziomie, obok pracy dydaktycznej, prowadzono pracę wychowawczą. W 1932 r. założono  drużynę harcerską męską i żeńską im. Żwirki i Wigury, a także Koło Przyjaciół Harcerzy i chór szkolny. Prowadzono także akcje dożywiania dzieci.

Szkoła pełniła ważną rolę w lokalnych środowisku, a jej kadra nauczycielska prowadziła w 1928 r. kursy dokształcające dla dorosłych. W tym samym roku zostało utworzone w Ochojcu miejscowe koło Towarzystwa Czytelni Ludowych oraz koło Związku Obrony Kresów Zachodnich. Kierownik szkoły Stanisław Kozłowski był przewodniczącym Komitetu Budowy Przystanku Kolejowego w Ochojcu.

W dniu 3 września 1939 r. o godz. 17.00 do Ochojca wkroczyły wojska niemieckie. Znaczna część działaczy społecznych opuściła wioskę. Niemcy zaczęli usuwać ślady polskości i niszczyć długoletni dorobek grona nauczycielskiego oraz miejscowego społeczeństwa. Kiedy zbliżali się Rosjanie, wojsko niemieckie wycofało się, pozostawiając budynek w fatalnym stanie. Szkoła jednak w całości zbytnio nie ucierpiała, jedynie od strony ulicy zostały wybite prawie wszystkie okna. Teren został zabezpieczony przez polskich nauczycieli.

W 1945 r. do szkoły zaczęli stopniowo wracać przedwojenni nauczyciele. Powoli wznawiano naukę. Początki były bardzo trudne. Brak książek, zeszytów, pomocy naukowych, niepełna kadra nauczycielska. Mimo tego starano się organizować wiele dodatkowych zajęć i imprez szkolnych. Następne lata przyniosły poprawę sytuacji kadrowej szkoły.

Wkrótce następują zmiany podziału administracyjnego - od 1 kwietnia 1951 r. Ochojec został włączony do miasta Katowice. Z dniem 1 września 1960 r. zorganizowano w Ochojcu nową Szkołę Podstawową nr 56. Nauka w okresie przejściowym do chwili oddania do użytku nowego budynku szkolnego przy ul. Spółdzielczości odbywała się w dwóch budynkach. 11 oddziałów uczyło się w Liceum Ogólnokształcącym, 2 oddziały uczyły się w Szkole Podstawowej nr 28. Budowa nowej szkoły trwała 3 lata od lutego 1958 r. do lutego 1961 r. Była to jedna ze szkół tysiąclatek. Uroczyste otwarcie szkoły nastąpiło 26 lutego 1961 r. Nadano jej imię Hanki Sawickiej. Obok wybudowano Dom Nauczyciela, duże boisko sportowe oraz ogród szkolny. 2 marca 1961r. rozpoczęto zajęcia w nowym budynku szkolnym.

1 września 1964 r. Szkoła Podstawowa nr 56 przejęła od Liceum Ogólnokształcącego w Ochojcu 350 uczniów stopnia podstawowego. W wyniku wprowadzenia realizacji reformy szkolnej w 1999 r. zostaje utworzony Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 19. Od roku szkolnego 2004/2005 w szkole funkcjonuje tylko Gimnazjum nr 19. W roku 2009  gimnazjum trzymało imię Henryka Sławika, a 2010 r. miało miejsce poświęcenie sztandaru.

8 września 2010 r. wspólnie z V Liceum Ogólnokształcącym uroczyście obchodziliśmy 100-lecie szkolnictwa ochojeckiego.