Strona główna Kontakt Napisz do nas
Nasze gimnazjum
Historia szkoły
Kilka słów o szkole
Nasze osiągnięcia
Osiągnięcia sportowe
Dyrekcja
Sekretariat
Grono pedagogiczne
Psycholog
Biblioteka
Pielęgniarka
Pracownicy
Zespół TWIST
Współpraca
Dokumenty szkoły
Wyniki egzaminów
Kontakt
 
Nasz patron
Biografia
 
Sztandar
Nasz sztandar
 
Rada Rodziców
Skład Rady
Regulamin
Konto Rady Rodziców
Kontakt
 
BIP
 
 
Dla uczniów
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Dzwonki
Wychowawcy
Samorząd uczniowski
Konkursy
Jadłospis
Diablik Szkolny
English Corner
Projekty edukacyjne
 
Galeria
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Galeria filmów
 
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Zebrania / Konsultacje
Podręczniki
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Ważne informacje
 
Rekrutacja
Procedury rekrutacji
Obwód naszej szkoły
 
Licznik odwiedzin
liczniki
 
Autorzy strony
 
 
Sztandar

 

sztandar

Uroczystość poświęceni sztandaru

Gimnazjum nr 19 im. H. Sławika w Katowicach

Dnia 22.05.2009 r. w Gimnazjum nr 19 w Katowicach odbyła się uroczystość nadania szkole imienia wielkiego Polaka, Ślązaka, katowiczanina – Henryka Sławika.

21.05.2010 r. miały miejsce rocznicowe obchody pod honorowym patronatem Prezydenta Katowic Pana Piotra Uszoka. Rozpoczęły się one  Mszą św. w Kościele pod wezwaniem św. Jacka w Katowicach - Ochojcu, podczas której, w obecności zaproszonych gości, nauczycieli, rodziców i uczniów, ksiądz proboszcz Józef Panek dokonał poświęcenia sztandaru.

Następnie w gimnazjum podczas uroczystej akademii nastąpiło  przekazanie sztandaru szkole przez Pierwszą Wiceprezydent Miasta Katowice, Panią Krystynę Siejnę. Sztandar odebrała Dyrektor szkoły, Pani Irena Denicka, która przekazała go uczniom.  Przedstawiciele klas złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych (własnego i zaprzyjaźnionych szkół, które uświetniały swą obecnością zarówno Mszę świętą, jak i uroczystość przekazania sztandaru) odbyła się akademia. Scenariusz napisała uczennica klasy pierwszej. Prezentował on działalność patrona szkoły w formie scen z najważniejszych wydarzeń z życia Henryka Sławika. Na uwagę zasługuje duże zaangażowanie uczniów, co przełożyło się na wysoki poziom artystyczny tego widowiska.

Była to bardzo doniosła uroczystość. Uzyskanie sztandaru jest honorem i zaszczytem dla szkoły. Uczniowie zobowiązali się otoczyć go należnym szacunkiem i czcią, by rozsławiał on imię zarówno Gimnazjum nr 19 w Katowicach, jaki patrona szkoły – Henryka Sławika.

Sztandar szkoły dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski - Narodu, Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Sztandar winien stać się dla społeczności szkoły przedmiotem szlachetnej dumy i wzbudzać odpowiednią postawę , jako wyraz szacunku oraz powagi.

Sztandar naszego gimnazjum ma kształt kwadratu. Awers jest czerwony. Na tym tle wyhaftowane jest Godło Rzeczypospolitej Polskiej - orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.

Rewers przedstawia otwartą książkę, pióro i kaganek. Książka jest symbolem nauki, wiedzy i dociekania prawdy. Kaganek to symbol nauki, wiedzy i oświaty, podkreśla rolę, jaką winni odegrać nauczyciele Gimnazjum Nr 19 im. Henryka Sławika w Katowicach. Gęsie pióro symbolizuje talent, który w murach naszego gimnazjum jest zawsze rozwijany. Imię i nazwisko patrona naszej szkoły Henryka Sławika wyhaftowane jest złotymi literami. Złoty kolor to symbol nieśmiertelności, niezniszczalności i chwały.

UDZIAŁ SZTANDARU W UROCZYSTOŚCIACH

Sztandar prezentowany jest przez poczet podczas ważnych uroczystości szkolonych:

• Rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego.

• Uroczystości rocznicowe: Konstytucji 3 Maja i Odzyskania Niepodległości.

• Ceremonia ślubowania klas pierwszych.

• Ceremonia przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.

• Uroczyste Msze św.

• Powitanie szczególnych gości odwiedzających szkołę: prezydenta, premiera, marszałka sejmu, ministra oświaty, wojewody, biskupa lub marszałka sejmiku wojewódzkiego.

• Zaproszenie do obchodów uroczystości w szkołach  innych instytucjach, np. uroczystych sesjach rad miasta, lub województwa.

W czasie wprowadzenia sztandaru uczniowie powinni zachowywać nastrój powagi wyrażony przyjęciem postawy zasadniczej "baczność" i skupieniem uwagi. Postawę zasadniczą przyjmuje się na komendę prowadzącego uroczystość. Po wprowadzeniu sztandaru i zatrzymaniu się pocztu sztandarowego w określonym miejscu, uczniowie przyjmują postawę "spocznij". Podobnie zachowują się uczniowie przy wyprowadzeniu sztandaru.

ZASADY REKRUTACJI POCZTU SZTANDAROWEGO

Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole. W składzie pocztu sztandarowego winni znajdować się uczniowie o nienagannej postawie i godni zaszczytu.

Osoby do Pocztu Sztandarowego mogą zgłaszać wszystkie organy szkoły, pośród uczniów klas programów jeden etap nauczania niższych niż najstarsza, do 10 czerwca danego roku szkolnego. Skład Pocztu Sztandarowego zatwierdza Rada Pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym, wybierając uczniów najbardziej godnych tej funkcji, w liczbie 6 osób (dwóch chłopców i czterech dziewcząt) - jako nominalne i równoważne Poczty Sztandarowe. Nie ma zasady równowagi liczebnej
z poszczególnych klas, chociaż wskazana jest obecność choćby jednego reprezentanta klasy.

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły po zatwierdzeniu wniosku przez Radę Pedagogiczną. Od decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Szkoły.

INSYGNIA POCZTU SZTANDAROWEGO

• biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone białym kolorem w stronę kołnierza, spięte na wysokości lewego biodra,

• białe rękawiczki.

Ubiór pocztu sztandarowego:

Chorąży: ciemny garnitur, biała koszula i krawat.

Asysta: białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice

Uwaga: Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, dopuszczalny jest inny taktowny strój. W przypadku, gdy poczet uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub gdy ogłoszono żałobę narodową, sztandar zostaje udekorowany czarnym kirem.

PRZECHOWYWANIE SZTANDARU

Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w przeznaczonym do tego miejscu.