Strona główna Kontakt Napisz do nas
Nasze gimnazjum
Historia szkoły
Kilka słów o szkole
Nasze osiągnięcia
Osiągnięcia sportowe
Dyrekcja
Sekretariat
Grono pedagogiczne
Psycholog
Biblioteka
Pielęgniarka
Pracownicy
Zespół TWIST
Współpraca
Dokumenty szkoły
Wyniki egzaminów
Kontakt
 
Nasz patron
Biografia
 
Sztandar
Nasz sztandar
 
Rada Rodziców
Skład Rady
Regulamin
Konto Rady Rodziców
Kontakt
 
BIP
 
 
Dla uczniów
Zajęcia dodatkowe
Zastępstwa
Dzwonki
Wychowawcy
Samorząd uczniowski
Konkursy
Jadłospis
Diablik Szkolny
English Corner
Projekty edukacyjne
 
Galeria
Rok szkolny 2009/2010
Rok szkolny 2010/2011
Rok szkolny 2011/2012
Rok szkolny 2012/2013
Rok szkolny 2013/2014
Rok szkolny 2014/2015
Rok szkolny 2015/2016
Rok szkolny 2016/2017
Galeria filmów
 
Dla rodziców
Kalendarz roku szkolnego
Zebrania / Konsultacje
Podręczniki
Programy nauczania
Wymagania edukacyjne
Ważne informacje
 
Rekrutacja
Procedury rekrutacji
Obwód naszej szkoły
 
Licznik odwiedzin
liczniki
 
Autorzy strony
 
 
Współpraca szkoły z innymi instytucjami

 

Nasze Gimnazjum prowadzi współpracę ze środowiskiem lokalnym:

Okoliczne przedszkola 
Współorganizowanie spartakiady przedszkolaków oraz spartakiady integracyjnej  (Przedszkole nr 4, Przedszkole nr 93, Przedszkole nr 84) – VI Integracyjna Spartakiada Sportowa Przedszkolaków (pomoc techniczna i oprawa muzyczno – taneczna) Miejskie Przedszkole nr 1 – cykliczna organizacja Terenowych Zabaw Szkolnych i Przedszkolnych.

Miejski Dom Kultury „Południe” – uczestnictwo w lekcjach umuzykalniających i innych imprezach organizowanych przez MDK „Południe”, wystawa „Godzina pąsowej róży”, „W świątecznym andrzejkowym nastroju”, udział w spotkaniu  z kuratorem rodzinnym do spraw nieletnich panią Ewa Rybicką – Kik, cykliczna organizacja Konfrontacji Tanecznych Szkół Podstawowych, autorskie spotkania nauczycieli naszej szkoły. Uczestnictwo w spotkaniach uzupełniających Klubu Młodych Przyrodników oraz wspólna organizacja przyrodniczych wycieczek terenowych. Uczniowie szkoły uczęszczali i nadal uczestniczą w spotkaniach Przyrodniczych organizowanych przez Miejski Dom Kultury ”Południe” filii w Piotrowicach. Szczególnie aktywni w tym względzie są: Artur Dzierzawa i Paweł Pogorzałek. 22.04.2009 [Dzień Ziemi] przyrodnicza wycieczka terenowa nad dolinę Ślepiotki o tematyce: lokalna bioróżnorodność. 15.11.2010 przyrodnicza wycieczka terenowa nad dolinę Ślepiotki pod hasłem „Co się tu zmieniło”

Szkoła Podstawowa nr 27 – catering posiłków dla Gimnazjum nr 19.

Centrum Sztuki Filmowej „Kosmos” – prelekcja i udział w seansie filmowym „Dzieci Ireny Sendlerowej” (cała szkoła), korzystanie z wielu innych propozycji filmowych (poszczególne klasy).

Teatr im .S. Wyspiańskiego – udział w spektaklu „Oskar i pani Róża” (cała szkoła) i w wielu innych przedstawieniach (poszczególne klasy).

Teatr Rozrywki w Chorzowie – udział w musicalu „Oliwier” dla uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w ramach Środowiskowego Programu Profilaktycznego.

Muzeum Historii Katowic – udział w prelekcji na temat samorządności miasta, oglądanie wystaw stałych i okolicznościowych, dary dla szkolnej biblioteki.

Katowicki UKS 06 „Południe” – organizacja zajęć z unihoca.

Fundacja „Nasz dom” – organizowanie zbiórki pieniędzy w ramach akcji „Góra grosza”.

Fundacja „Mam marzenie”zbiórka pieniędzy na cele fundacji, pomoc w organizacji Dni Adwentowych.
 
Biblioteka Pedagogiczna w Tychach – udział w warsztatach metodycznych.

V Liceum Ogólnokształcące im. W.Broniewskiego – udział w wieczorkach poetyckich, współorganizacja uroczystości 100–lecia szkolnictwa ochojeckiego.

Stowarzyszenie „Henryk Sławik –  Pamięć i dzieło”pomoc w organizacji nadania szkole imienia, uroczystości poświęcenia sztandaru, zaproszenie na uroczystość odznacznia pośmiertnie H. Sławika Orderem Orła Białego, wspólny wyjazd  na Węgry śladami patrona szkoły.

Uniwersytet Śląski – opieka nad studentami, odbywającymi praktyki.

Pałac Młodzieży- uczestnictwo w warsztatach ekologicznych.

Planetarium Śląskiezajęcia dydaktyczne astronomia geografii.

Schronisko dla zwierząt - zbiórka żywności i koców dla porzuconych zwierząt.

Polski Czerwony Krzyż – zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez pracowników Medycznego Studium Zawodowego w Katowicach.

Dom Spokojnej Starości „Zacisze” - jasełka,  występy zespołu „Twist”, umilanie okresów świątecznych drobnymi prezentami.

Okoliczne szkoły – uczestnictwo w rozgrywkach sportowych np. Zajęcie I miejsca w turnieju piłki nożnej chłopców z okazji Jubileuszu 170-lecia ZST i II LO.

Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem św. Jacka w Ochojcu oraz Najświętszego Serca i Krwi Chrystusa w Piotrowicach – promocja szkoły oraz oprawa artystyczna festynów.

Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Katowicach – udział w programie „Trzymaj Formę”.

Instytucja „ Stowarzyszenie Silesia Art.”


PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ NR 2 - diagnoza trudności w nauce i problemów; wychowawczych; konsultacje i poradnictwo dla rodziców; terapia.

SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNĄ - działa za rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodziców, udział w nadaniu poradni imienia ks. ST. Wilczewskiego.

SPECJALISTYCZNĄ PORADNIĄ RODZINNĄ - terapia indywidualna i rodzinna, konsultacje i poradnictwo.

MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ - pomoc materialna, współpraca dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych i ekonomicznych.

OŚRODKIEM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ - pomoc dla osób doznających przemocy, - pomoc dla osób sprawujących przemoc.

IV KOMISARIATEM POLICJI - współpraca z Grupą Do Spraw Nieletnich.

SĄDEM REJONOWY WYDZIAŁEM RODZINNYM I NIELETNICH - współpraca z kuratorami sądowymi, opiniowanie uczniów.

STRAŻĄ MIEJSKĄ - sekcja prewencji szkolnej, spotkania edukacyjne dla uczniów i rodziców.

ŚLĄSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI I PSYCHOTERAPII - spotkania edukacyjne dla uczniów , rodziców i nauczycieli.

PRACOWNIĄ PSYCHOEDUKACJI - zajęcia warsztatowe dla uczniów dotyczących profilaktyki uzależnień.